Används för att fästa tyllen i spritspåsen för att lätt kunna byta tyll utan att byta spritspåse!

Tillbaka till Shopen